EIDDO

Mae lluniau o'r awyr a fideos yn dal maint yr eiddo, ei dir, ei erddi a'r ardal gyfagos a golygfeydd nad ydynt yn bosibl gyda ffotograffiaeth arferol. Mae ein gweithredwr drôn yn defnyddio Cerbydau Awyr Di-griw / dronau a weithredir o bell a all roi golwg ddyrchafedig i ddarpar brynwyr sy'n gwneud i'ch eiddo sefyll allan o weddill y dorf ar wefannau, Facebook neu unrhyw wefan cyfryngau cymdeithasol arall.

Gall ein gweithredwyr yng Nghymru gynyddu eich potensial marchnata yn eich eiddo preswyl neu fasnachol. Gellir ail-bwysleisio tai, fflatiau neu fflatiau a allai edrych yn blaen ar lawr gwlad gan ddefnyddio ein lluniau o'r awyr.

Mae golygfeydd Google, Afalau neu fapiau awyrol eraill trwy loeren wedi dyddio ac nid ydynt yn dangos y gwir ddarlun. Gallwn ddal awyrluniau y gellir eu tynnu o lefel y ddaear i 400 troedfedd i ddangos cynllun cyfoes a chywir.

Gan ddefnyddio ein Cerbydau Awyr Di-griw / Dronau, rydym yn gwneud marchnata yn opsiwn fforddiadwy i werthwyr tai. Mae llawer o gleientiaid bellach yn gofyn am awyrluniau o'r tŷ hwnnw ac yn barod i dalu i gael mantais wrth werthu eu cartrefi.